testere i brusilice

Male mašine (testere i brusilice)

Male mašine
 
Mašine koje pokreće električna bušilica
 
Električna bušilica, može da bude opremljena različitim glavama za rad, ili može da bude upotrebljena kao pogonski motor za alatne mašine drugih vrsta. Zapravo, razlika između bušilice sa glavom za rad i mašine koju pokreće bušilica kao pogonski motor je čisto formalna. Suštinsko je pitanje, međutim, ekonomske isplativosti, potrebnog prostora, učestalosti upotrebe. Motor istih karakteristika kao kod bušilice zauzima malo prostora, ali mu je cena visoka. Zato, ako nam istovremeno nisu potrebne obe moguće funkcije bušilice, više se isplati imati samo jedan motor - motor električne bušilice i seriju alata i mašina bez odgovarajućeg sopstvenog motora.
 
Tada možemo upotrebiti, već prema potrebi, bilo bušilicu kao takvu, bilo bušilicu kao pogonski deo alatne mašine.
 
Probojna testera (ili testera rupara)
 
Probojna testera (ili testera rupara) je prva koja bi se mogla nazvati »alatna mašina bez pogonskog motora«, ako imamo u vidu podelu alata uopšte, na ručni alat i alatne mašine. Tu se radi o uređaju koji transformiše obrtno kretanje motora u naizmeničпо, pravolinijsko kretanje testere gore–dole.
 
Testeru, dugu od 10 do 15 cm, pričvršćujemo u njene vertikalne vođice. Postavljajući bušilicu na dasku ili drvenu ploču, i pritiskajući odozgo tako da zupci zahvate drvo, možemo seći drvo debljine do 40 milimetara, i metal do 2–3 milimetra (ako montiramo list testere s manjim zupcima za metal). Ovakva mašina se može opremiti i metalnim graničnicima koji omogućavaju rezanje paralelno sa rubom daske ili ploče. Inače, probojnu testeru upotrebljavamo za rezanje krugova (ukoliko su većeg luka) koji se kasnije finije obrade drugim alatima. Probojna testera ne zauzima veliki prostor, nije skupa, a laka je i bezopasna za upotrebu, mada je malo spora, posebno ako sečemo materijal većih debljina ili metal.
 
probojna testera 
Kružna testera
 
Na električnu bušilicu možemo priključiti i malu kružnu (cirkularnu) testeru, pogodnu za rezanje drvenih ploča i dasaka (ali isključivo po pravoj liniji), tabli od plastične mase, tankih ploča obojenih metala itd. Mašina se sastoji od diska koji nosi kružni list testere, fiksnog postolja sa zaštitnim poklopcem i paralelnim naslonom koji nam omogućavaju da celu spravu vodimo paralelno sa ivicom ploče ili daske.
 
Brzina rezanja je daleko veća nego kod naizmenične testere, ali je moramo upotrebljavati veoma obazrivo. Ukoliko se njome nevešto rukuje, može se desiti da nam pobegne iz ruke (da se odbije od predmeta koji treba da zasečemo) i ozbiljno nas povredi. Dešava se i da pukne, izbacujući komadiće metala (i pored zaštitnog poklopca) koji lako mogu da ozlede.
 
Postoje i tzv. »integralne« testere, tj. alat neovisan o bušilici, i koji ima višestruku primenu. Zahvaljujući sankama kojima se menja nagib, možemo izvesti uzdužne rezove, poprečne pa čak i rezove pod uglom. Kružnu testeru možemo postaviti i na radnu tezgu, pošto je prethodno pričvrstimo na odgovarajuću metalnu ploču koja se može regulisati po dubini i po nagibu. Na taj način testera je manje opasna, jer je predmet taj koji pomeramo. Ili, u nedostatku tezge za rad, možemo je učvrstiti za samu metalnu ploču pomoću četiri noge, tako da ipak funkcioniše kao prava stona testera. S obzirom na veliku brzinu napredovanja, kružna testera daje performanse koje daleko premašuju potrebe za rad u kući.
 
Mogu se montirati razni listovi testere, obično od specijalnog čelika, već prema materijalu koji treba da se reže. Evo i primera najčešćih listova testere:
-listovi sa srednjim ozubljenjem za mekano i tvrdo drvo,
 
-Iistovi sa finim ozubljenjem za tvrdo i mekano drvo, za šperploče, panel i plastične materije, za panel prekriven plastikom, bakelit, celulozu, pleksiglas, obojene metale itd.; listovi ove vrste su posebno prikladni za rezanje u suprotnom smeru od smera vlakana na drvetu.
 
-sečiva sa širokim ozubljenjem i ojačane tvrdim metalima, za rezanje presovanog tvrdog drveta i tvrdih plastičnih masa ojačanih staklenim vlaknima;
 
-disk za rezanje opeka, eternita, predmeta od Iivenog gvožđa, keramike, kamena i slično.
 
kruzna testera 
Tračna testera
 
Ova mašina je izvedena od mašine za industrijsku upotrebu, posebno za tesarske i stolarske radove. Sastoji se iz dva ili više koturova većih prečnika (preko pola metra za industrijske mašine i mnogo manje za amatersku upotrebu) sa horizontalno postavljenim osovinama na ležajevima koji stoje jedan iznad drugog. Jedan od koturova pokreće se pomoću električne bušilice, ili već ugrađenog motora. Preko koturova klizi tračna testera sa zatvorenim krugom kretanja. Ро sredini mašine postavljena je metalna ploča preko koje guramo predmet (najčešće daske) za vreme rezanja. Koturovi su zaštićeni poklopclma, a otvoreni deo testere je skraćen, radi sigurnosti, na neophodni minimum. Mašine ove vrste, prilično velike za onog ko ne raspolaže radionicom, najčešće koriste osobe koje žive u zasebnim kućama i često obrađuju drvo, na primer, pri izradi konstrukcije ograda od Ietava, pravljenju podova na tavanu, pravljenju šupa za držanje opreme za baštu itd. Mašina u stvari, ima veoma veliki radni učinak i posebno je prilagođena za uzdužno rezanje dasaka i ploča dugih više od dva metra. Ovaj posao se može obaviti i probojnom testerom, ill kružnom testerom fiksiranom za radnl sto, ili čak i rukom, ali bi zahtevao mnogo više vremena. U vikendicama testera ovakve vrste može da se upotrebi i za sečenje trupaca stabala za kamin ili peći - poveći rad, ali koji se drugim testerama ne može obaviti.
 
Odskora se u prodaji nalaze i manji modeli, sa tračnom testerom male širine, s kojom se mogu izvoditi i kružna rezanja, ukoliko luk nije preuzak. Mašine ove vrste, teške nešto preko deset kilograma, ako su s odgovarajućim tračnim listom, mogu se upotrebiti i za rezanje metala u blokovima pozamašnih debljina.
 
tracna testera
Vibraciona brusilica
 
I vibraciona (brusilica) glačalica može da bude isporučena bilo kao kompletna mašina, bilo kao priključak za električnu bušilicu. U kućištu se nalazi ekscentrični rotirajući priključak za bušilicu koji obrtno kretanje transformiše u vibracije koje se prenose na taban uređaja. Brusni papir, odgovarajuće veličine, pričvršćuje se za taban brusilice.
 
Vibracionu brusilicu upotrebljavamo tako što je postavimo na drvenu ili metalnu površinu i laganim, ravnomernlm pokretima prelazimo deo po deo. Brušenje je prvoklasno i može biti manje ili više fino, u zavisnosti od zrna brusnog papira. Inače, brusni papir mora često da se menja. Mašina je Iaka i bezopasna za upotrebu i ne iziskuje veliki napor.
 
Tračna brusilica
 
Među priključcima za električnu bušilicu, tračna (brusilica) glačalica se nalazi negde između vibracione brusilice i brusilice sa diskom. Prva od ovih mašina, koja inače radi sporo, omogućava obradu (glačanje i poliranje) radnih površina drveta ili metala. Brusilica sa rotirajućim diskom radi s više snage i njom možemo skidati razne krute naslage, ostatke lepila na drvetu i drugo, ali je pre svega pogodna za rad na metalu, za skidanje strugotine, za poravnavanje varenih delova, za otupljivanje rubova, oštrih ivica, za pripremu površina, dajući im određenu naboranost radi boljeg prijanjanja kod kitovanja i lakiranja. Tračna brusilica deluje većom snagom od vibracione, ali manjom nego brusilica sa diskom. Kada se pridržava s dve ruke, može se upotrebiti i kao pokretna mašina za brušenje drveta i metala, za otupljivanje rubova i oštrih ivica, za izravnavanje neravnina od prethodne obrade metala.
 
Možemo je pričvrstiti i za radni sto, ukoliko želimo da glačamo, brusimo, poliramo, delove metala ili drveta manje i srednje veličine. U tom slučaju, mašinu ne pritiskamo i ne pomeramo ро predmetu, već sam predmet postavljamo na rotirajuću traku. Ovakva brusilica sastoji se od postolja, koje može biti učvršćeno za radnu tezgu, od ručki za držanje (kad želimo da bude pokretna), i dva široka kotura od lakih legura, učvršćenih na samom postolju mašine. Jedan od koturova ima priključak za električnu bušilicu, ili pak za neki sopstveni motor. Slobodni kotur možemo približavati ili udaljavati pomoću jedne naprave za natezanje, koja istovremeno omogućava zamenu trake i sprečava je, za vreme rada, da sklizne s koturova.
 
tracna brusilica i postolje 
Stona brusilica sa čeonim diskom
 
I ovu stonu (fiksnu) brusilicu sa čeonim diskom možemo nabaviti bilo kao priključak za električnu bušilicu, bilo kao zasebnu mašinu sa sopstvenim pogonom. Uvek je pričvršćena za radni sto i to tako što je disk postavljen upravno prema stolu, nekoliko centimetara daleko od njegove površine. Na disk se pričvršćuju pomoću malog, jednostavnog, širokog zavrtnja u centru, okrugli brusni papir ili platno sa staklenim zrnima, naravno, različitih gradacija. U visini središta diska, preko šina klizi jedna pokretna metalna ploča, na koju se postavlja radni predmet i njome pritisne uz disk. Tako izbegavamo opasnost da nam predmet sklizne ili da ga krivo postavimo prema disku.
 
Ovom mašinom, za koju je najbolje da je pokreće motor sa više brzina, dostižu se tačne mere metalnih ili drvenih predmeta koji su prethodno isećeni. Mašinom postižemo visoku preciznost i možemo dobiti potpuno vertikalne obrađene površine u odnosu na uzdužnu osu predmeta. Na taj način obradujemo letve, cevi, duge i uske daske, i to od drveta, metala, mesinga, plastike, pa čak i od stakla, s tim da se za svaki materijal odabere odgovarajući brusni papir.
 
Ponekad čeonu brusilicu možemo upotrebiti i za glačanje i poliranje manjih predmeta koji se mogu držati u rukama. U tom slučaju treba obratiti pažnju da rukom ne dodirnemo disk jer može doći do povrede. 
 
Brusni disk
 
Osnovni deo brusnog diska je rotirajući disk sa zaštitnim poklopcem na koji se pričvršćuje razni abrazivni (brusni) materijal sa krupnim zrnom. To je pokretna mašina koju ponajviše upotrebljavamo za grublju obradu metala, kao što je otupijivanje rubova, poravnavanje varenih šavova, brušenje površina koje su dublje zahvaćene korozijom, skidanje starog laka i slično. Inače, mašinom se lako rukuje, ali je potreban oprez da ne bi iskliznula iz ruke.
 
Preklopna kružna testera
 
Preklopna kružna testera je u stvari posebna verzija kružne testere, izvedena od industrijske mašine ali mnogo manjih dimenzija. Može je pokretati električna bušilica, ili sopstveni motor. Kružna preklopna testera i njen motor su vezani zglobno za jednu radnu ploču, i opremljeni su ručkom koja omogućava da se cela mašina podiže i spušta ka ravnoj ploči.
 
Na radnoj ploči, pomoću klinova i stega postavljamo i učvršćujemo deo koji treba preseći i to dok je testera u gornjem položaju. Pošto se motor stavi u pogon, pomoću ručke kućište sa testerom spuštamo i započinjemo rezanje. Ovaj tip testere omogućava presecanje Ietvica, cevi, profila za ramove i bilo kojih drugih predmeta odgovarajućih dimenzija za preklopnu kružnu testeru. Presecanje možemo vršiti veoma precizno i pod različitim uglovima.
 
Pod visokim brojem obrtaja sečemo drvo, dok za metal (cevi i drugi profili od lakih legura i čelika) treba da upotrebljavamo odgovarajući list testere i da podesimo motor na manju brzinu. Kupovina mašine se isplati jedino ako predviđamo da ćemo je sistematski upotrebljavati za testerisanje većih količina materijala.
 
kruzna preklopna testera 
Vibracione testere i testerice
 
Vibraciona testera je tipična mašina modelara i zanatlija koji se bave rezbarstvom i finom stolarijom, jer omogućava da s velikom preciznošću i brzinom reže materijal čak i duž krivina sa veoma malim lukom. Materijal može da bude šperploča, plastika, table metala, od mekših legura, bakra, a ponekad i lim od mekšeg čelika. Kućište u mašini je pričvršćeno za jednu okruglu ili četvrtastu ploču koja služi kao oslonac i kroz čiji centar prolazi tanka oštrica. Unutar mašine sistem za vibriranje daje testeri brze pokrete gore-dole sa malim hodom (1 cm ili manje), ali dovoljnim da se brže prereže materijal. Brže testerisanje, uostalom, bilo bi nespojivo sa preciznošću koja se zahteva kod ovih alata.
 
Postoje i testerice rupare sa vibratorom kojima se rukuje kao i običnom ručnom testerom ruparom, ali u dršci, koja je velika kao drška električne bušilice, nalazi se vibrator. Mogu da ih pokreću ili struja, ili baterije s obzirom da su male snage.
 
Stona brusilica
 
Stona brusilica (tocilo) sastoji se od motora sa postoljem koje se učvršćuje za radni sto i najčešće dva brusna kamena, svaki na po jednom kraju osovine motora. Obično ima i dve ploče na koje se oslanja predmet koji se obrađuje i dva zaštitna poklopca. Dva brusna kamena su različite granulacije, tj. jedan je sa krupnim zrnom, a drugi sa mnogo sitnijim. Na brusu sa krupnim zrnom otupljuju se oštre ivice predmeta, poravnavaju se male površine i tako dalje. Na brusu sa finim, sitnim zrnom, vrši se prvo oštrenje alata (dleta, noževa rendeta i slično) koje će kasnije biti dovršeno ručno na posebnom brusnom kamenu.
 
Kod ovih mašina treba da budemo veoma oprezni i da smo već koliko-toliko upućeni u njen rad. Predmete moramo da držimo čvrsto, polako ih primicajućl brusu, jer on teži da ga povuče. Mašina je najčešće opremIjena jednim zaštitnim staklom (zbog varničenja) koje uvek mora biti pričvršćeno: najveći broj povreda očiju događa se upravo zbog rada na brusillci bez ovog zaštitnog dela i bez specijalnih naočara koje štite od varnica, strugotina i drugog. Prema tome, stona brusilica je po svojim mogućnostima profesionalna mašina, teška za rad, i zahteva da bude dobro pričvršćena za radni sto ili za konzolu na zidu.
 
lsporučuju se i manji modeli bez  motora kao priključci električnoj bušillci. Ovi modeli imaju obično po jedan okrugli brusni kamen.
 
brusni kamen 
Motorna testera
 
Od klasične testere sa lancem i motorom sa unutrašnjim sagorevanjem, koju upotrebljavaju drvoseče, izvedena je i jedna testera manjih dimenzija na električni pogon. Njome možemo seći manja stabla i grmlje. Od koristi je samo onima koji poseduju veliku baštu.
 
motorna testera
 
 

Srodni članci