CNC

CNC rezanje i graviranje

CNC rezanje i graviranje

Vršenje usluga rezanja (izrezivanja) i graviranja na drvetu i pločastim materijalima - Sombor

Precizno kompjutersko projektovanje na specijalizovanim softverima, kvalitetne mašine i alati, omogućuju nam da Vam u ponudu uvrstimo i cnc obradu drveta.

Za željene gravure i isecanja možete dobiti naše savete ili priložiti sopstvene ideje.

Takođe, vršimo i usluge kantovanja.

 

Za dodatna informacije, kontaktirajte nas telefonom na (+381) 063 503 321

Ovo su samo neki od naših radova