zavrtnji

Osnovni materijal (ekseri, zavrtnji, umeci, obujmice)

Osnovni materijal
 
Ekseri
 
Ekseri su uvek neophodan materijal u kući. Nije potrebno da držimo veliki broj od svake vrste (biće dovoljno, da ih imamo sve skupa oko 50). Važno je jedino da imamo što širi izbor. Danas se u specijalizovanim prodavnicama ili u većim robnim kućama mogu naći skoro sve vrste eksera. Nabavku eksera treba da počnemo od onih sasvim malih i tankih, dugih 1 centimetar, ili okruglog ili četvrtastog preseka. Mogu da budu od čelika, od mesinga (za tapetarske radove), uključujući tu i kolarske eksere, okruglog preseka karakteristične cilindrične glave. Treba potom da nabavIjamo sve veće eksere, dužine od 4-5 centimetara (praktično su nepotrebni duži). Takođe, kod srednje velikih eksera, treba da nabavimo i kaljene vrste, koje ćemo prepoznati po plavoj boji. Pomoću ovih eksera samih ili s odgovarajućim kukama, možemo obesiti na zid slike većih dimenzija ili neke lakše predmete (stelažice, ogledala, barometre, termometre, zidne satove i tako dalje), tako da ne moramo pribeći umecima. Veoma korisni mogu da budu i ekseri savijeni u obliku slova L, koje zakucavamo u drvo i na koje možemo obesiti sitnije predmete. Eksere sa posebno oblikovanom glavom, ukrasnom glavom, upotrebićemo kod tapetarskih radova, kad želimo da pričvrstimo materijal na nameštaj. Eksere moramo da držimo u savršenom redu, odvojene po veličini i vrsti. Možemo iskoristiti i originalna pakovanja, koja ćemo držati u jednoj velikoj drvenoj ili metalnoj kutiji. U istu svrhu možemo nabaviti i plastične kutije čija je unutrašnjost podeljena u mnogobrojne odeljke, i koja takođe ima prozirni poklopac.
 
Zavrtnji za drvo i metal
 
Držati u kući jedan širok asortiman zavrtanja posebno onih za drvo, važno je koliko imati veći broj eksera. I ovde treba da nabavljamo zavrtnje počev od manjih ka većim, dakle dužine od jednog centimetra do pet (veći zavrtnji se upotrebljavaju zaista retko). Biće nam potrebni zavrtnji od mesinga i čelika, sa upuštenim glavama, poluokruglim ili lečastim glavama. Zavrtnji s lečastim glavama neka budu od poniklovanog mesinga, jer ćemo ih većinom upotrebljavati sa tiplovima za vešanje predmeta u kupatilu i kuhinji (držače sapuna, peškira i drugog). Ne treba da zaboravimo i na zavrtnje sa običnom kukom, koje ćemo pričvrstiti u okvire prozora da bi na njih postavili šipke za zavese. Asortiman zavrtanja kompletiraćemo jednim brojem zavrtanja sa plastičnim ili najIonskim tiplovima odgovarajućih dimenzija. Na taj način ćemo izbeći da u umetke uvrćemo zavrtnje pogrešnih dimenzija.
 
Svi zavrtnji se isporučuju u malim količinama (retko se dešava da upotrebljavamo veliki broj istih zavrtanja) i nalazimo ih u malim pakovanjima, u gvožđarskim radnjama ili u robnim kućama. Zavrtnji za drvo koji umesto glave završavaju okruglom kukom uglavnom upotrebljavamo unutar nameštaja za odlaganje raznih sitnica.
 
U električnim aparatima za domaćinstvo i kod automobila, sve češće se upotrebljavaju tzv. »samourezujući zavrtnji« za metal, koji kada se pritegnu u izbušeni lim, drže dosta dobro. Ipak nije retko da se odviju iz svog ležišta i da se izgube. Stoga nije loše da nabavimo nekoliko ovih samourezujućih zavrtanja za metal i to u četiri ili pet različitih veličina, da bismo ih u slučaju роtrebe imali pri ruci. Takođe, u istu svrhu mogu da posluže i komadići presavijenog lima koji imaju otvor u centru i dva jezička koji, kada se pričvrste na prikladnom mestu, omogućavaju da zavrtanj pritegnemo do kraja i da čvrsto drži. Ipak, ne možemo ih uvek upotrebiti, ako je nepristupačno sedište zavrtnja. Ali tamo gde је to moguće, uvek je dobro da ih koristimo, jer na taj način izbegavamo odvrtanje zavrtnja usled vibracija samorezujući zavrtnji isporučuju se sa normalnim ili sa krstastim urezima na glavama. Valja da nabavimo po nekoliko komada od obe vrste, jer iako tehnički gledano jedna vrsta vredi koliko i druga, neestetski i nepraktično je zamenjivati jedan izgubljeni zavrtanj drugim različitog ureza. Ne samo da to ružno izgleda, već je i prilikom opravke ili skidanja potrebno da imamo kod sebe dva odvijača umesto jednog.
 
ekseri i zavrtnji 
Cilindrični zavrtnji
 
Za razliku od zavrtanja za drvo i lim, koji su po pravilu konusnog oblika, cilindrični zavrtnji mogu da se uvrću bilo u rupe s navojima bilo u navrtke. Kod ove vrste pitanje šta nabaviti prilično je neodređeno. To je pre svega zato što smo dosta retko u situaciji da moramo da zamenimo neki od ovih zavrtanja koji se ređe izviju ili pucaju.
 
Ova vrsta zavrtanja je standardizovanih navoja i veličina, ali veoma širokog asortimana. Prave se od mesinga, čelika,s specijalnih čelika, sa šestougaonim glavama, sa glavama za inbus ključeve, sa urezom za odvijače, (samo kod manjih zavrtnjeva) i tako dalje. Mogu da budu bez površinske obrade, ili pak mogu da budu fosforisani (tada su tamnosive boje), pocinkovani, niklovani ili pocinkovani i hromirani.
 
Ako budemo obavljali neke mehaničarske radove, popravljali kućne aparate ili konstruisali neke komplikovanije predmete, već ćemo prema potrebi nabaviti određen broj navrtkl, zavrtanja, raznih podloški i odloški za blokadu koji se postavljaju ispod glave zavrtnja i navrtke i sprečavaju odvrtanje usled vlbracije predmeta na kome su montirani. U principu iskustvo nas uči da su nam uvek najpotrebniji manji zavrtnji, sa prečnicima od 3-8 milimetara i  dužine od 1 centlmetra do najviše 4-5 centimetara. Prema tome, možemo slobodno da se ograničimo na nabavku zavrtanja ovih dimenzija, ali zato u svim varijantama glava, materijala, razmaka i vrste navoja, završne obrade i tako dalje.
 
Za početak је najbolje da nabavimo manji broj običnih, galvanizovanih zavrtanja šestouglih glava, različitih prečnika i dužina. I ovde važi pravilo koje smo izneli kod eksera, zavrtanja za metal i drvo. Uvek treba izbegavati da se svi zavrtnji drže u istoj kutiji (inače su i dosta teški). Da bismo pronašli jedan jedini zavrtanj, bilo bi nam dosta teško ako bismo ih držali sve na jednom mestu, nerazdvojene i nesortirane.
 
Umeci (tiplovi)
 
Potreba i navika modernog čoveka da na zidove stavlja raznorazne stvari, od slika, polica do delova nameštaja, dovela je do sve raširenije upotrebe umetaka. Oni se najčešće prave od plastike, najlona, olova, čelika i drugog materijala, a manji umeci pre svega od najlona ili plastike. Umetke postavljamo u već izbušene rupe i kad u njih uvrnemo zavrtanj, oni se rašire, vršeći pritisak na zidove rupe. Na taj način možemo obesiti mnogo teže predmete nego pomoću eksera l kuka.
 
Gumeni umeci se postavljaju sa već umetnutim telom zavrtnja i mogu da budu s običnim urezom, mogu se završavati poluokruglom lil prstenastom kukom, mogu imati oblik klina, ili osovina s navojima viri iz umetka da bl se na nju pritegla jedna ili dve navrtke. Kada je jednom postavljen umetak, telo zavrtnja se priteže i·istovremeno privlači umetak ka vrhu rupe. Gumeni deo umetka se tako skraćuje i deblja vršeći snažan pritisak na zidove rupe iii na zid iza rupe (na primer u šupljoj opeci). Ove vrste gumenih umetaka sa prave u veoma različitim dimenzijama i oblicima. Dobro ja da ih u kući imamo više jer retko se događa da u toku jednog posla upotrebimo seriju istih umetaka. Ako se to i desi, odabraćemo odgovarajuću vrstu i nabaviti za taj specifičan posao dovoljan broj istih umetaka. Češći je slučaj da moramo da zamenimo neke oslabljene umetke ili da postavimo nove za neku sliku ili kupljeni viseći nameštaj. Inače, i ovaj materijal valja da držimo u etiketiranim kuticama sa providnim pločicama.
 
umeci 
Obujmice
 
Ova vrsta materijala ne upotrebljava se tako često, mada može da bude od velike koristi. Metalnu obujmicu (pravi se još od najlona i od plastike) čini prstenasto savijena metalna traka sa prorezima koji zahvataju navoje zavrtnja kada ga pritežemo i tako smanjujemo obim obujmice. Upotrebljavamo ih za stezanje savitljivlh creva koja povezuju potrošače gasa u domaćinstvu, sa zidnim slavinama gasne instalacije. Tako sprečavamo da se pri pomeranju potrošača (pri čišćenju prostorija ili usled neke druge potrebe) crevo delimično ili potpuno izvuče, i da gas slobodno ističe. Ovo je važno zbog toga što su priključna mesta često zaklonjena od pogleda i eventualni propusti se teže uočavaju.
 
Druga tipična upotreba metalnih obujmica je spajanje dva gumena ili plastična creva (odvodna ili dovodna creva mašina za pranje rublja ili posuđa, creva za polivanje bašte i tako dalje). Spoj ćemo napraviti tako što ćemo jedan komad metalne cevi uvući do polovine u krajeve creva koje spajamo i na oba kraja pritegnuti obujmicu. Obujmicu možemo upotrebiti i da pričvrstimo električni kabl za cev vodovodne instalacije kad želimo da uzemljimo neki električni potrošač. Ovo rešenje nije baš po svim pravilima, ali često je to rešenje ako nema druge alternative.
 
Obujmice od najlona mogu takođe da budu različitih oblika, sa rupama ili zupcima. lmaju hiljadu upotreba, jeftine su, i lako se postavljaju. Njima možemo, na primer, da privežemо crevo mašine za pranje rublja ili posuđa tako da ide paralelno sa metalnim cevima, a ne da se vuče po podu i tako skuplja prašinu iza aparata. Obujmice od najlona i plastike su svakako manje jake od onih metalnih, ali se mogu upotrebiti u raznorazne svrhe i mogu da vežu i pričvrste stvari mnogo većih dimenzija kao što su kablovi električne instalacije i mnogo što drugo. Asortiman koji nam treba u kući, je prilično skroman: desetak metalnih obujmica različitih prečnika, desetak obujmica od najlona, delom sa rupama i delom sa zupcima, i nekoliko metara plastične trake sa rupama i odgovarajućim dugmićima za blokadu.
 
metalne obujmice 
Podmetači od filca
 
Filc se obično malo upotrebljava iako uz mali trošak može da bude od velike koristi. Zato treba da nabavimo filc isečen u raznim oblicima: okrugao, četvrtast, pravougaoni i to debIjine od nekoliko milimetara, i nekoliko većih komada tvrdog filca debelog preko 5 milimetara. Filcani podmetači se postavljaju između predmeta koji se taru jedan o drugi. Tako možemo na noge svih stolica zalepiti okrugle filcane роdmetače ili postaviti tanke trake na naslone stolica ili fotelja da ove ne bi ostavile ružne tragove na zidu. 
 
Zaptivke i ostali materijal za dobijanje nepropustljive veze
 
Takozvane zaptivke zaslužuju jedan kratki osvrt, iako nepotpun, zato što se isti termin upotrebljava za označavanje raznog materijala koji se upotrebljava u potpuno različitim situacijama. To su pre svega zaptivke koje se uvek nalaze u vodovodnoj instalaciji. U svim slavinama periodično moramo da zamenjujemo radne zaptivke (obično okrugle gumene pločice, sa ili bez rupe za zavrtanje). Nije redak slučaj da se spoj dvaju cevi olabavi i da treba da zamenimo prstenastu zaptivku. U određenim delovima, posebno gde dolazi vruća voda (na izlazu iz bojlera, na ulazu instalacije za centralno grejanje), nalaze se zaptivke od otpornijeg i tvrđeg materijala, kao što je azbest, karton azbest i tako dalje.
 
Stoga je potrebno da na vodovodnoj instalaciji u svojoj kući znamo kakve zaptivke od tvrde gume su upotrebljene, i da ih nabavimo određen broj za zamenu. Potom valja da vidimo kakve su prstenaste zaptivke (čak i one u termos bocama i mašinama za pravljenje kafe) pa i njih da nabavimo za rezervu. Pošto se na ovom polju poštuje dosta čvrst standard, nije teško, ako se konsultujemo s nekim vodoinstalaterom u koga imamo poverenja, da napravimo listu svih mogućih zaptivki koje se nalaze u instalaciji. Nije na odmet da upotpunimo asortiman kolutastih i prstenastih zaptivki jednim listom od gume, debelog 3 ili 4 milimetra, od kojeg lako možemo uz pomoć šestara da izrežemo zaptivku odgovarajuće veličine. Takođe, u istu svrhu, možemo nabaviti i nešto materijala koji je otporan na toplotu.
 
Često se dešava da slavine propuštaju vodu »odozgo«, kada su otvorene. U tim slučajevima nije popustila radna zaptivka, već ona koja se nalazi, kučinom obavijena, oko obrtne osovine što nosi ručicu ili polugu. Opravka je manje jednostavna od zamene obične zaptivke i zahteva upotrebu kučine, eventualno premazane s malo gipsa. U ovom i sličnim slučajevima može nam poslužiti i traka od teflona. Ova vrsta lepljive trake treba da upotpuni asortiman zaptivki jer omogućava da njome rešimo i druge probleme, među kojima je najčešći onaj kada se sifon ispod lavaboa, koji je sastavljen od dva elementa s urezanim navojima, ne može da stegne dovoljno čvrsto.
 
Za slične, teške slučajeve, valja da nabavimo i tubu kita, tj. smole specijalno pripremljene da se umetne između navoja i tako da deluje kao zaptivno sredstvo. U slučaju da elementi treba da se odviju, nećemo imati problema: materijal je vrlo mekan i običnim ključevima lako ćemo uspeti da odvojimo delove.
 
Takođe i silikonski kitovi koji postoje u velikom izboru (beli, sivi, prozirni) mogu da daju čvrstu i nepropustivu vezu. Upotrebljavaju se sa odličnim uspehom za sprečavanje slivanja kapi vode između zida i lavaboa, što treba da izbegavamo pogotovo ako je prostor ispod lavaboa ispunjen policama sa raznim materijalima (sredstvima za čišćenje, sredstvima za skidanje mrlja i slično). Razmazujući, kao što se radi sa kitom za prozor, silikonski kit i ostavljajući ga da se osuši nekoliko sati, dobićemo zaista dugotrajno i efikasno zaptivanje. Na isti način možemo sprečiti prodor kiše oko prozora na tavanu ili u podrumu i u stotinama drugih sličnih situacija. Zaptivanje se ne upotrebljava samo zbog sprečavanja kapljanja vode, već i prašine, a u određenim granicama čak i mirisa. Tipičan materijal za zaptivanje i sprečavanje prolaza mirisa ili prašine, jeste jedna lepljiva sunđerasta traka koja se prodaje na metar i u više širina (debljine nekoliko milimetara, širina nekoliko centimetara). Jedna strana je premazana lepkom i zaštićena hartijom; kada se skine hartija traka se prilepi gde je potrebno. Obično je lepimo oko okvira prozora ili vrata kroz koje duva dosadna promaja. Upotreba ove trake može se proširiti i na ormare ili uopšte nameštaj u kuhinji. Često je domaćica u pravu kada se žali na ulazak prašine ili smoga u ormančiće u kuhinji, kupatilu, ili prostoriji gde drži belo rublje ili odela. Stoga је dobro da nabavimo nekoliko metara ove lepljive trake.
 
Električni materijal
 
Materijal koji nam je potreban u kući za održavanje, opravke, zamenu ili proširenje električne instalacije, možemo dosta precizno da odredimo. U prvu i osnovnu grupu ubrajamo žičane električne provodnike (kablovi, žice, vodovi). Neophodan nam je veći broj vodova, različitih dužina, vrsta i preseka:
-obični dvožilni vodovi, sa sve većim prečnikom bakrene žice, za роtrošače rastuće snage, od obične stone lampe do bojlera,
 
-obični trožilni vodovi, takođe rastućih prečnika bakarne žice,
 
-dvožilni i trožilni vodovi rastućeg prečnika, ali tzv. zaštićenog tipa, s jednim ili dva sloja izolacionog materijala preko žice (služe kao produžni kablovi, za pokretne električne aparate, kao što su usisivači i glačalice, za uključivanje potrošača velike snage kao što su mašine za pranje rublja ili posuđa itd.),
 
-savitljivi kablovi sa spoljnim omotačem od pamučnih vlakana, (u dva ili tri preseka) za priključivanje pegle, ili za montiranje lakših Iustera.
 
Ako želimo da radimo na delu instalaclje koja prolazi kroz cevi u zidovima, nabavićemo i jednožilne provodnike sa tvrdom bakarnom žicom. Pored raznih vodova, kao delovi električne instalacije, postoji niz drugih elemenata koji kad se pokvare, najčešće ne trpe popravke, več ih moramo cele zameniti:
 
-utičnice pričvršćene na zidu ili ugrađene u zid u svojim kutijama (doznama),
 
-prenosive utičnice (muška i ženska) za veće ili manje jačine struje (amperaža), dakle različito dimenzionisane i napravljene od plastike ili sa keramičkim elementima,
 
-grla za lampe,
 
-prenosivi prekidači (prolazni, za dve žile, ili krajnji prekidači), fiksni prekidači za trajnu ugradnju u zidu ili priključivanje na zid,
 
-višestruke utičnice (sa dva ili tri mesta) i to obične ili šuko (sa uzemljenjem). Pošto su se standardi koji regulišu utikače i utičnice a i drugi električni materijal menjali ili postoje paralelno, valja uvek da nabavimo odgovarajuće zamene, posebno kod fiksnih i pokretnih utičnica koje mogu da budu sa dva čepa (kontakta), sa dva čepa i metalnim pločicama na obema stranama za uzemljenje. Čak iako je jedna električna instalacija u kući izvedena na bazi jednog standarda, to ne mora da bude slučaj i kod svih potrošača koje imamo. Zato je potrebno da nabavimo više različitog električnog materijala da bi svi potrošači mogli ispravno da funkcionišu.
 
Ovu grupu ćemo upotpuniti nezamenljivom izolir–trakom najboljeg kvaliteta, jednom žicom za lemljenje (tinol) koja je već pripremljena, tj. koja već u sebi sadrži dezoksidirajuću lempastu, i kojom ćemo spajati ili ojačavati bakarne žice, većim brojem sijalica, jednim parom startera i jednom rezervnom prigušnicom za fluorescentne cevi (ako ih imamo u kući) i praktično više ništa. Ukoliko predviđamo neke veće radove, nabavićemo materijal prema potrebi. Metalne ili plastične cevi (savitljive ili krute) za vodove kojima proširujemo ili ojačavamo električnu instalaciju, automatske ili obične osigurače, topljive elemente osigurača, razvodne kutije, utične kutije za pričvršćivanje utičnica i prekidača u zid i tako dalje.

Srodni članci