prevlacenje metala

Nagrizanje, oksidacija, odmašćivanje metalnih površina, prevlačenje metala

Nagrizanje
 
Nagrizanjem nazivamo hemijsko rastvaranje površinskih slojeva metala. Tako, na primer, pri pravljenju bakroreza, bakrena ploča se prevuče voskom, iglom se ucrta željena slika ili tekst i prelije azotnom kiselinom. Kiselina će da nagriza voskom nepokrivene površine. Slično se postupa pri nagrizanju stakla. Hemikalije za nagrizanje su veoma opasne, zato je nužno korišćenje gumenih rukavica, odnosno kecelja i zaštitnih naočara.
 
Rastvori za nagrizanje
 
Čelične ploče se obrađuju sa:
 
120 g 80%-nog alkohola,
8 g azotne kiseline i
1 g srebrnog nitrata, rastvorenog u vodi.
 
Cink se obrađuje sa:
 
1000 ml vode,
100 g kalijeve stipse,
30-100 ml azotne kiseline.
 
Za nagrizanje stakla koristimo:
 
1 deo vodonik-fluorida i
1-6 delova vode.
 
Za skidanje, odstranjivanje stare farbe sa površina:
 
2 dela asfalta rastvorenog u
5 delova terpentina (na hladno).
 
(topla kupka):
 
5 delova asfalta,
10 delova voska,
3 dela smole,
8 delova mastiksa,
2 dela loja.
 
Oksidacija
 
Oksidacijom se naziva prevlačenje metalnih površina zaštitnim, oksidnim slojem. Pre prevlačenja metala ovim slojem, koji može i da služi za dekoraciju, površine moramo brižljivo očistiti od masnoća.
 
Koroziona otpornost bojom zaštićenih površina jе obično slabija, međutim, otpornost se povećava lspunjavanjem sitnih pora vodenim staklom ili bezbojnlm lakom.
 
Rastvori za oksidaciju
 
Prevlačenje mesinga plavom bojom vrši se sa:
 
20-30 g / l olovnog acetata,
60 g / l natrijum-tiosulfata,
30 g / l 95%–nog rastvora sirćetne kiseline.
Temperatura kupatila: 80°C. Vreme oksidacije: 5 minuta.
 
Prevlačenje bakra crnom bojom:
 
9,4 g / l natrijum–hidroksida i
3,1 g / l amonijum–persulfata.
Temperatura: 100°C, vreme oksidacije: 5 minuta.
 
Mrko bojenje čeličnih površina:
 
120-150 g / l natrijum-hidroksida,
30 g / l natrijum nitrata,
20 g / l karbamida i
100 ml vode zagrejemo na 140-150°C i vršimo oksidaciju u toku od 20-30 minuta.
 
Prevlačenje bakra mrkom bojom vršimo sa:
 
40-50 g / l natrijum–tioantimonata, na temperaturi od 45-50°С.
ili sa 5-10 g / l kalijum–sulfida na 60-80°C u toku od 10-15 minuta.
 
Plavo bojenje čeličnih površina:
 
30 g železni klorid, FeCl3 · 6H20;
30 g živinog nitrata, Hg(NO3)2;
30g sone kiseline (22B°);
120 g alkohola;
120 g vode.
Temperatura; 20-25°C, vreme; 20 minuta.
 
Mrko bojenje kadmijumizirane čelične ploče:
62 g / l kalijum-bikromata,
3,1 g / l azotne kiseline (specifične gustine 1,2)
Temperatura: 60–70°С.
 
Odmašćivanje metalnih površina
 
Pre nanošenja metalnih prevlaka metalne površine treba odmastiti (slika 1).
 
odmascivanje metalnih povrsina
SLIKA 1
 
Alkalni rastvori za čelik i gvožđe:
 
40 g / l natrijum-hidroksida, NaOH,
50 g / l natrijum karbonata, Na2CO3 (soda),
4 g / l trinatrijum–fosfata, Na3PO· 12H2O,
1 g / l masnialkohol-sulfat.
Temperatura: 80°C.
55 g / l natrijum-silikata,
60 g / l trinatrijum-fosfata.
Temperatura: 80°C.
 
Odmašćivanje bakarnih i mesinganih površina zagrevanjem:
 
8 g / l natrijum-hidroksida,
25 g / l natrijum–karbonata,
65 g / l trinatrijum-fosfata i
1 g / l masnialkohol-sulfata.
Temperatura: 80°C.
 
Odmašćivanje aluminijumskih i pocinkovanih površina zagrevanjem
 
25 g / l vodenog stakla,
60 g / l natrijum-karbonata i
20 g / l trinatrijum-fosfata,
Temperatura: 80°C.
 
Kupatila za odmašćivanje bez zagrevanja.
 
Navedene hemikalije su otrovne te se preporučuje izuzetna opreznost. Zabranjeno je držanje prehrambenih artikala u radionici. Posle rada obavezno je pranje ruku. Hemikalije, zaštitne rukavice, odela, pribor, držati pod ključem.
 
Za čelik i gvožđe:
 
85 g / l natrijum-hidroksida,
45 g / l natrijum-cijanida,
75 g / l natrijum–karbonata.
 
Za bakar i mesing:
 
15 g / l natrijum-hidroksida,
20 g / l trinatrijum-fosfata,
25 g / l natrijum-karbonata i
10 g / l natrijum-cijanida.
 
Za aluminijum, cink i kalaj:
 
5 g / l natrijum-karbonata i
5 g / l trinatrijum–fosfata.
 
Odmašćivanje je onda uspelo, ako se na obrađenoj površini obrazuje neprekidna vodena opna.
 
Pri alkalnom odmašćivanju treba koristiti zaštitne naočare i rukavice, jer su alkalije nagrizajuće i otrovne supstance. Za bezstrujno nanošenje metalnih prevlaka koristimo vatrootporne staklene ili emajlirane posude.
 
Prevlačenje metala
 
Niklovanje bez struje
 
20 g / l nikl–hlorida, NiCl2 · 6H2O,
20 g / l natrijum-hipofosfita, NaH2PO2H2O,
45 g / l trinatrijum-citrata, Na3C4H3O7 · 5H2O,
30 g / l amonijum-hlorida, NH4Cl,
50-55 ml 25%-ni rastvor amonijum–hidroksida,
PH: 8-9%. Temperatura: 85°C +/- 3%.
Vreme: za debljinu od 12 mikrona oko 1 čas.
 
Bakarisanje bez struje:
 
Prethodno dobro očišćene čelične ili gvozdene površine stavljamo u rastvor, peremo i sušimo. Rastvor je sastavljen iz:
 
104 g / l kalijum–natrijum–tartarata, KNaC4H4O6,
70 g / l natrijum-hidroksida NaOH,
35 g / l bakra-sulfata, CuSO4 · 6H2O.
Vreme: 5 minuta, Temperatura: 50°C.
 
Prethodno metalne predmete stavljamo u rastvor sačinjen od 20 g / l bakar-sulfata i sumporne kiseline, koji su u odnosu 1:1.
 
Bakarisanje i niklovanje aluminijskih površina umakanjem:
 
Posle odstranjivanja oksidnog i masnog sloja predmeti se stavljaju u prvu kupku u toku od 4-5 minuta - uz stalno mešanje - zatim se peru i suše. Isti postupak se izvodi i u drugoj kupki. Proces niklovanja je istovetan. Sve radnje treba izvoditi u gumenim rukavicama, sa zaštitnim naočarima, jer navedene hemikalije su veoma opasne.
 
Bakarisanje aluminijuma:
 
1. U 1000ml vode staviti
145 ml sone kiseline (20 B°),
35 ml 98%–ne sumporne kiseline,
15 g bakar–sulfata (plavi kamen).
 
2. U 1000 ml vode staviti
110 g bakar–sulfata i
2 g kalijum-hlorida.
Temperatura: sobna.
 
Niklovanje aluminijuma:
 
U 1000 ml vode staviti:
15 g nikel–hlorida, NiCl2 · 6Н2О,
20 g amonijum–hlorida, NH4Cl,
3 g natrijum-sulfata, Na2SO4,
10 g natrijum-karbonata, Na2CO3,
10 g amonijum-karbonata, (NH4)2CO3.
Temperatura: sobna.
 
Prevlačenje gvožđa cinkom: (Slika 2)
 
prevlacenje gvozdja cinkom
SLIKA 2
 
Na 1000 ml vode dolazi:
10 g cink–hlorida, ZnCl2,
20g vinske kiseline, С4Н6O6.
Temperatura: 100° C.
 
Pocinkovanje bakra:
 
U 1000 ml vode staviti:
10 g cink-hlorida i
200 g natrijum-hidroksida
Temperatura: 100°C.
 
Predmete od gvožđa, koje želimo prevlačiti cinkom, uz stalno mešanje držimo oko 10-15 minuta u kupatilu. Dešava se da neuspele prevlake moramo odstraniti sa površina. Rastvor za odstranjivanje nikla sa gvozdenih, čeličnih površina je azotna kiselina koja se puši (HNO3).
 
Za odstranjivanje bakra sa gvozdenih površina koristimo natrijum-cijanid (NaCN) u koncentraciji 200 g / l, na 60-70°C. Natrijum-cijanid je veoma otrovan.
 
Odstranjivanje cinka sa gvozdenih, odnosno čeličnih, površina vrši se na sobnoj temperaturi sa 10%–nom sonom kiselinom ili sa 20%-nim rastvorom natrijum-hidroksida na 100°С, ili na sobnoj temperaturi sa krom–trioksidom (СгO3u koncentraciji 20 g / l +15 g / l sumporne kiseline.
 
Odstranjivanje cinka sa bakarnih površina vršimo 10%-nim rastvorom sone kiseline.
 
Nenavedene metode prevazilaze mogućnost izvođenja u domaćim okvirima, jer zahtevaju dobro opremljenu laboratoriju, odnosno radionicu.

Srodni članci