Priprema površine drveta za obradu

Priprema površine drveta za obradu

Drvo koje treba da se boji mora se osušiti do vlažnosti 10 -12%, a koje treba da se lakuje i politira do 8 %. Za površinu drveta sa velikom vlažnošću (20 do 30%) premazi boja i lakova loše se prihvataju i brzo dotrajavaju. Ovome je razlog taj, što se drvetu pri sušenju smanjuju njegove dimenzije u radijalnom i tangencijalnom pravcu, a pri vlaženju se povećavaju. Ako se promene dimenzija drveta kreću u većim granicama, onda elastičnost, koju ima skrama boje i laka postaje nedovoljna, te se pri suŠenju drveta nabira i ljuska, a pri vlaženju se odvaja Od drveta ili se kida na više mesta.

Kvalitet premaza boje i laka utoliko je bolji ukoliko je bolje pripremljena površina drveta. Stoga drvo, koje treba premazati farbarskim materijalima koji obrazuju neprovidnu skramu, treba da bude oblanjano na blanjalicama sa dužinom talasa 4 do 2.5 mm, a zatim izbrušeno brusnom hartijom 120 tako, da čistoća površine odgovara VI ili VII klasi. Površina koja treba da bude lakovana, mora biti oblanjana na blanjalicama dužine talasa do 2 mm, izbrušena brusnom hartijom 120 - 140 i mora odgovarati VIII ili IX klasi čistoće.
Za politiranje šelak politurom površina drveta mora biti oblanjana na blanjalicama sa dužinom talasa do 1 mm, i  izbrušena na glačalici (cikling mašina), zatim izbrušena brusnom hartijom 140 - 170. Čistoća površine mora odgovarati X klasi.

Pre bojenja treba izravnati i popuniti sve neravnine koje postoje na površini (čvorovi, ogrebotine, zaseci i dr.) Otvore od ispalih čvorova treba tako čepovati, da se pravac vlakana čepa poklapa sa pravcem vlakana elemenata,

Pre politiranja i lakovanja površinu drveta treba lako ovlažiti vodom, a zatim ga posle 2 do 3 časa sušenja izglačati brusnom hartijom 170 do 200, postavljenom preko podmetača od komada mekog drveta dimenzije 100 X 100 mm. Brušenje se mora vršiti duž vlakana drveta ravnomernim pokretima, posle čega proizvod ili elemenat treba istrljati komadom mekog sukna i četkom očistiti prašinu.


Pre premazivanja drveta bojama i lakovima koji obrazuju neprovidne premaze, ono se grundira uljanim ili nekim drugim grundom. Zatim se, ako je to potrebno, vrši lokalno špahtlovanje i špahtlovanje po celoj površini. Grund treba da zatvori pore, da veže premaz sa drvetom i da poboljša njegovu atheziju. Boja grunda i kita kojim se špahtluje treba da odgovara boji kojom treba da se oboji proizvod. Pri lakovanju i politiranju grudiranje se vrši specijalnim providnim grundovima ili lakovima i politurama, kojima će se vršiti i obrada, koji za ovu svrhu treba da se znatno razrede. Tako na primer, za visokokvalitetnu obradu šelak politurom površina drveta grundira se 10% šelak politurom.

 

Srodni članci

Mane drveta

Mane drveta

Težina i vlažnost drveta

Težina i vlažnost drveta