popravka stolica

Popravka furniranih površina, učvršćavanje stolica i ormara

Popravka furniranih površina
 
Furnirane ploče nameštaja, iako nisu lomljive kao staklo, ipak se lako oštete, nabreknu, uviju, ili, čak i odlome.
 
Kad nabreknu, mehur furnira treba oštrim nožem zaseći, zatim u otvor ubrizgati tutkalo, pokriti listom hartije i pritisnuti toplom peglom. Ako se ispupčenje dovoljno natopi tutkalom, onda će se mehur poravnati. Ako ovom metodom ne uspemo izravnati mehur, onda ga treba opseći da bi se mogao podići i na kraju odseći deo koji je pretekao. 
 
Na sličan način možemo popraviti i naborane travke. Оvdе, posle tutkalisanja (odgovara i riblje tutkalo) višak tutkala treba »ispeglati« ispod trake oštricom čekića i tako će veza biti čvršća (sl.1)
 
popravka furniranih površina
SLIKA 1
 
Ukoliko smatrate da ovo pak ne možete sami, mi vam predlažemo stručnu pomoć. Kliknite na USLUŽNO FURNIRANJE i sažnajte više datalja.
 
Šepave stolice
 
Često imamo problema i sa nogama stolica. Ako se stolica samo klima, onda treba oštećenu nogu »potpetiti«. Ali, ako je spoj popustio, nogu stolice treba oprezno izvući iz svog mesta pa cilindrični čep i otvor u sedištu dobro obrusiti, očistiti od starog tutkala. Zatim ponovo natutkalisani čep noge treba vratiti na svoje mesto tako što ćemo prethodno postaviti u otvor sa obe strane natutkalisani umetak od tanke furnirske ploče. Na ovaj način će se smanjiti prečnik otvora i veza će biti čvršća. Veza će biti još čvršća ako sa strane, okomito na čep, uvrnemo i jedan zavrtanj za drvo.
 
Ako se noga stolice slomila i deo čepa ostao u sedištu, treba ga dletom izvaditi, a preostali deo čepa sa kraja noge odseći. Oštećenu nogu stolice pritegnuti u mengele i izbušiti jednu rupu i oštećen kraj, istog prečnika kao i stari čep. Zatim od tvrdog drveta treba napraviti novi čep tako da mu krajevi budu malo pljosnati da bi prilikom zabijanja vazduh mogao izići iz prostora  ispred njega. Veza će biti čvršćа ako naspram čepa uvrnemo i jedan zavrtanj za drvo koji će delovati kao klin i malo proširiti čep.
 
Na stolicama od savijenog drveta noge su obuhvaćene jednim prstenom. Otvori zavrtnjeva za pričvršćivanje prstena često se toliko prošire da је onemogućeno dalje pritezanje. Popravka se može izvršiti tako što se u otvore izvađenih zavrtnjeva ukucaju natutkalisani čepovi pa se zatim svrdlom napravi mesto za zavrtnje i na kraju se i oni uvrnu.
 
Labavi nasloni
 
Često se dešava da se olabave nasloni naslonjača i fotelja. Naslon se najbolje može popraviti ako se u njemu sa gornje strane izbuši otvor i na to mesto uvrne zavrtanj sa pljosnatom glavom ili čep tvrdog drveta. Pri ovoj operaciji ošteti se i površina naslona, ali oštećenje možemo na više načina učiniti »nevidljivim«. Najbolje je popravljeno mesto pokriti emajl–lakom ili uljanom bojom, pazeći pri tome na to da ton boje i naslona bude isti. Udubljenje možemo napuniti i kitom, a mrlju, koja je u istom nivou sa površinom naslona, treba odstraniti farbanjem.
 
Veze sa čeonim perom, naročito one koje su više opterećene, ne traju dugo ako je tutkalo staro. Ovakve veze treba ponovo tutkalisati i pritegnuti pritegom. Ako posle sušenja izbušimo jednu ili dve rupe u vezu i u ove rupe nabijemo natutkalisane čepove, veza će biti čvršća nego »kad je bila nova«.
 
I u kuhinji se lako može naći nešto za popravku. Na primer olabavljeni ili prelomljeni poprečni ojačivač kuhinjske hoklice. Da bismo izvršili pcpravku, treba prvo razvlačenjem nogu da izvadimo stari komad, očistimo krajeve i čepove od osušenog tutkala. U otvore na nogama treba postaviti sa obe strane natutkalisani umetak od tanke furnirane pločice i u ove otvore smanjenih prečnika nabiti natutkalisane čepove. Pre nabijanja čepova ivice treba oturpijati da ne bi prilikom nabijanja upropastili furnirani umetak.
 
Popravka ormara
 
Kupili smo novi ormar - stan nam је postao bogatiji. Аli zašto se tako teško otvaraju vrata? Već su se pokvarila? Ne, samo se pojavila jedna stara greška: noge ormara nisu u istom nivou i zbog toga se nameštaj jedva primetno deformisao. Kako možemo ispraviti ovu grešku? Treba postaviti klin od tvrdog, brižjivo obrušenog drveta ispod noge i to na onoj strani gde vrata dodiruju dno ormara. Usled delovanja klina podići će se čitav okvir ormara i vrata će se ponovo dobro zatvarati.
 
Što su vrata ormara teža, tim su opterećenja šarki veća. Razumljivo je prema tome, da pritezni zavrtnji posle kratkog vremena olabave. Treba izvaditi ove labave zavrtnje, proširiti rupe sa svrdlom i u svaku nabiti po jedan natutkalisani drveni čep. Pošto se tutkalo osuši, ponovo treba na ista mesta izbušiti rupe ali tako da im prečnik bude manji za jednu trećinu prečnika zavrtnja. Posle toga možemo mirno vratiti zavrtnje na svoja mesta i dugo nećemo imati sa njima brige.
 
Ako se fioka ormara ne može zatvoriti do kraja, verovatno je letva fioke istrošena. Popravka je malo komplikovana, ali nije teška. Istrošeni deo treba olovkom obeležiti i obraditi dletom do maksimalne dubine istrošenosti. Коmad koji nedostaje treba napraviti od tvrdog drveta, zalepiti tutkalom na svoje mesto i obrusiti tako da bude u istom nivou sa letvom fioke. Eventualno potrebne zavrtnje možemo uvrnuti u dodatak samo sa donje strane. jer u protivnom će glava zavrtnja ometati slobodno kretanje fioke.
 
Vrlo lako popuštaju i potporne letve polica. naročito ako su pričvršćene samo sa nekoliko eksera. Preporučljivo je zbog toga na oba kraja letve pričvrstiti vezom na pero po jedan dodatak. U okomite komade uvijeni zavrtnji mnogo čvršće fiksiraju potporne letve od običnih eksera.
 
Često je potrebno zameniti i staru uvijenu letvu za vešalice u ormaru. Zamenu ćemo izvršiti tako što ćemo jedan nosač letve skinuti. Moć nošenja letve možemo povećati tako što u sredinu letve ugradimo jednu manju kuku i zakačimo je za zavrtanj sa uškom postavljenim u gornji deo ormara. Prelomljenu letvu možemo popraviti navlačenjem jedne čvrste metalne cevi na mesto preloma uvrtanjem nekoliko zavrtnjeva u drvo kroz stenku metalne cevi.
 
Kuglasti držači ručica U oblika kod starog nameštaja vrlo brzo olabave u okovu brave. Pričvrstićemo ih tako što ćemo demontirati okov brave, čekićem poravnati priključni otvor kuglastog držača i vratiti držač na svoje mesto. Posle ovoga možemo i kraj ručice postaviti u kuglasti držač a četvorokuglasti kraj kugle zakovati. Ako i posle zakivanja ispadne kuglasti držač iz okova brave, onda više nema pomoći: potrebno je celu ručicu zameniti.
 
Često se dešava, da sa starog nameštaja otpadne po neki komadić furnirske ploče i samo u srećnijim slučajevima ti komadi se ne izgube. Ako se izgube, možemo ih zameniti novim iste debljine. Slično kao što rade izrađivači intarzija, postavimo i priljubimo na oštećeni deo list hartije tako da konture oštećenog dela ostanu na njoj. Ovaj oblik hartije treba izrezati, postaviti na furnirsku ploču odgovarajuće debljine, testerom obrezati potreban komad, obrusiti njegove ivice, namazati tutkalom i postaviti na svoje mesto. Ako smo sve ovo uradili, preostaje samo politiranje.

Srodni članci