Popravka i zamena maltera. Sačuvaj novac, prepoznaj nedostatak i popravi zid

Popravka i zamena maltera. Sačuvaj novac, prepoznaj nedostatak i popravi zid

Najjednostavnije popravke su popravke oštećenog maltera. Oštećenja se najčešće stvaraju na spoljnjem malteru, i to je manji problem. Kada se oštećenja primećuju i na zidovima znači da je vlaga već potpuno apsorbovana, i to je veći problem. Na ove mogućnosti kasnijih popravki treba misliti već prilikom gradnje, malterisanja i molovanja. Celishodno je da sačuvamo jedan manji uzorak boje i da zapišemo odnos mešanja, a ako koristimo boju u prahu, da nabavimo potrebnu količinu za kasnije popravke.

POPRAVKE

„Moja kućica, moja slobodica“ - kaže jedna poslovica. Mi dodajemo i „moja briga“

Ova briga nije mala, jer zanemarivanje nekih potrebnih popravki, kao na primer, popravke loše izvedenog zidarskog rada, može dovesti do težih posledica. Kad je u pitanju potrebna brižljivost, ne treba praviti razliku između radova na novom i popravke na starom objektu. Zbog toga ćemo prvo govoriti o popravkama koje zahtevaju manju spremu, ali, da naglasimo još jednom, ne manju brižljivost.

gipsovanje

Jednostavniji i manji poslovi su popravke oštećenog molovanja. Uzrok oštećenja je najčešće ogrebotina, oštećenje zida i uprljanost. Prvo što treba da uradimo to je da u okolini oštećenja ostružemo gornji sloj maltera. Bolje je da je da ostružemo veću površinu nego manju, tj. treba da ostružemo nešto i od neoštećenog dela maltera u okolini oštećenja, ali ne smemo ići duboko. Dobar alat za ovu svrhu je špakla, nož sa širokom oštricom ili dleto.

Ostruganu površinu treba očistiti metlicom ili jakom četkom, a zid više puta našpricati čistom vodom. Ako nemamo dovoljno iskustva za ovaj posao, onda treba zaštitimo neoštećeni deo hartijom. Prilikom našpricavanja zida uvek treba sačekati da se voda upije, da ne bi potekla i ostavila ružne tragove.

U međuvremenu treba da napravimo od jednog dela cementa 500 i dva dela finog peska malter i da ravnjačom nanesemo na pripremljeni zid. Malter ne treba da bude previše židak, jer se gušći bolje zadržava na vertikalnom zidu. Naročito treba da izbegavamo židak malter ako radimo iznad glave, npr. na plafonu. Nanesení malter treba da poravnamo ravnjačom ili komadićem ravne daske. Molovanje se može izvršiti samo posle potpunog osušenja. Ne smeta ako u malter umešamo boju, jer ćemo na taj način već imati osnovnu boju. Kad se površina potpuno osuši, treba je prvo okrečiti, jer će ovako nestati razlike između tamnije boje maltera kojim smo izvršili popravku i svetlije boje osnovnog maitera. Kad se i kreč osuši, onda treba omalati popravljeni deo i to za jednu nijansu tamnije. Na početku će novo omalani deo biti tamniji, ali kad se i farba osuši - što može da traje i nedelju dana_ tonovi boja će se izjednačiti.

Za otklanjanje vrlo malih pukotina i oštećenja treba da koristimo alabaster gips, jer površina gipsa se brzo suší i dobro se može molovati. Ako je zid beo, onda nije ni potrebno molovati

Zamena većih delova maltera

Popravka maltera

Kod popravki većih oštećenja maltera prvo treba potpuno odstraniti oštećeni deo. Kuckanjem proveravamo da li je malter odvojen od zida čak i u slučaju ako spolja ne primećujemo oštećenje. Da je malter odlepljen, prepoznaćemo po zvuku prilikom kuckanja ili ako rukom lako možemo udubiti površinu zida. Oštećeni deo maltera odstranjujemo pomoću oštrog dela zidarskog čekića. Nemojmo žaliti neoštećeni deo maltera, nego odstranimo i od njega nekoliko centimetara, jer se u protivnom novi maiter neće vezati. Ako je zid izrađen od cigala, dletom odstranimo raspadnuti i mokri malter između fuga. Potpuno ravne površine cigle, takođe, treba malo čekićem ohrapaviti da bi novi malter bolje vezao.

Posle ovoga dolazi čišćenje metlom i temeljno kvašenje. Zid može da upije neverovatno veliku količinu vode i zbog toga ga je potrebno više puta nakvasiti. Poslednji put neposredno pre nanošenja novog maltera. Za popravku oštećenja od nekoliko kvadratnih decimetara odgovara malter sastava koji je već preporučen za manje popravke.

Veća oštećenja, međutim, mogu se popraviti samo malterom koji se sastoji od jednog dela cementa tipa 500, jedne osmine dela gašenog kreča i jedne četvrtine dela srednje finog peska. Upotrebljavajmo samo stariji gašem kreč, ili praškasti hidratisani kreč, jer sveže gašeni kreč oslobađa gasove koji će stvarati manje ili veće kratere. Takođe je potrebno dobro promešati kreč, jer ako u zidu ostanu grudve kreča, stvoriće se pukotine. Ako je dublna oštecenja veća, onda malter za popravku treba naneti u više slojeva. Debljina pojedinih slojeva ne treba da bude veća od 0,5 cm. Malter se nanosi mistrijom, na taj način, što rukom iz zgloba vršimo okretno-bacajuće pokreće. Zatim ga malom „perdaškom“ brzo razmažemo i na kraju poravnamo.

Pre nego što nanesemo novi sloj, prethodni sloj treba iscrtati peprečno i uzdužno i to letvom u kojoj su postavljeni ekseri na međusobnom rastojanju od 5-8 cm. Na hrapavu površinu bolje će se nahvatati sledeći sloj maltera, koji možemo naneti samo onda kada se prethodni sloj potpuno osuši (ponekad je potrebno i 10 dana za sušenje.)

Poslednji sloj treba tako naneti da bude malo ispupčen u odnosu na originalnu površinu zida. Višak maltera odstranjujemo dugačkom letvom za ravnanje i to polazeći od dole na gore, i na gornjem delu odstranjujemo ravnjačom. Zadnji sloj maltera ne treba da bude previše mokar, jer u tom slučaju ravnjača ne ravna malter, nego ga nosi sa sobom.

Ovako pripremljeni sloj konačno poravnamo Ietvom za ravnanje. U gornji sloj takode možemo dodati farbu odgovarajuće boje. Površine koje su popravljane malterom nije potrebno kvasiti pre malanja.

Ako je površina, koju treba popraviti malterom veća, eventualno i više kvadratnih metara, a donja podloga vrlo glatka, potrebno je na prvi sloj pričvrstiti ekserima žičanu mrežu tankih niti ili štukatumu trsku. Eksere treba postaviti gusto jedan pored drugog, jer će se u protivnom mreža ili trska kretati zajedno sa malterom i odvojiti od zida. Ivice popravljamo: tako da postavljamo jednu ravnu i glatku letvu na ivicu zida koja će biti „vodilja“. Letva treba da je toliko dugačka da se i dole i gore oslanja na postojeći neoštećeni deo zida. Pri nanošenju maltera uvek polazimo od dole na gore, jer će u protivnom svež i plastičan malter lako otpasti. Prilikom malanja, naprotiv, radimo suprotno da ne bi žitka boja procurila na već obrađenu površinu.

Srodni članci