Blog

alati za farbanje i malanje

Alati za malanje i farbanje

Alati za malanje i farbanje se ne razlikuju mnogo. Ako ih brižljivo očistimo mogu se za obe svrhe koristiti.
 
cetke za farbanje
 
Materijal za šajben-četku je drvo i dlaka. Zbog težine i veličine obično se koristi četka br. 5. Istrošene šajben-četke koje se već ne mogu koristiti za farbanje, mogu se koristiti za pranje boje i čišćenje sudova. Potpuno novu četku prvo treba koristiti za sapunjanje da se krajevi dlaka malo istroše. Ako skinemo dršku, četka se može koristiti i u skučenom prostoru (iza radijatora, peći i sl.). Četka će biti postojanija ako pre upotrebe delove koji dolaze u dodir sa vodom, odn. bojom, natopimo lanenim uljem.
 
Okrugle četke obično imaju okrugle ili uglaste drške. Kako za rad nije potrebna cela dužina dlake, jedan deo se premota i veže kanapom, polazeći od limene čahure na gore. Nezavezani deo treba da ima dužinu od 4-5 cm. Ovakva četka je vrlo pogodna za farbanje rubova vrata, prozora, za uglove i ćoškove. (sl. 1, 1.deo).
 
Mala četka (lioner) može biti pljosnata ili okrugla sa dužom ili kraćom drškom. Za poslove uradi sam obično odgovara pljosnata mala četka širine 2-10 cm (sl. 1, 3.deo)
 
primena cetki
SLIKA 1
 
Za ujednačavanje uljanih premaza koriste se rasterivači (Vertreiber). Imaju finije dlake i pogodni su za ujednačavanje žilavih i neravnih površina, ali se mogu koristiti i za nanošenje lakova (sl. 1, 2. deo).
 
Mnogo se koristi i četka od veštačkog materijala. Za manje poslove farbanja ne isplati se kupiti četku sa dlakom, jer i sami možemo napraviti četku od veštačkog materijala. Potreban materijal: komadić gustog veštačkog sunđera, lepilo, makaze, žilet i drška.
 
Neupotrebljivu četku od dlake ne treba bacati, jer dršku možemo upotrebiti za izradu nove četke. Treba izvaditi ostatak dlake i u limeni držač dlake staviti sunđer. Ako smo pri vađenju dlaka upropastili limeni držač, onda komadić sunđera i dršku treba obmotati debljom hartijom ili trakom od veštačke materije i tako nalepiti. Zatim se sunđer odseče žiletom na potrebnu dužinu. Ovakvom četkom mogu se i veće površine ofarbati.
 
cetke za farbanje i krecenje
 
Četke od veštačke materije mogu se koristiti i za pravljenje bobica na zidu ili nameštaju. Treba iseći komadić sunđera kružnog oblika, nalepiti ga na dršku od drveta (odsečenu od drške metle ili napravljenu od letve) i zatim možemo početi sa pravljenjem bobica. Ako nemamo staru dršku od četke, odgovaraće i komad letve. Treba makazama i žiletom iseći četku, napraviti sa gornje strane otvor, postaviti dršku i zalepiti.
 
Četka od veštačke materije je, možda, i pogodnija za pravljenje završnih linija, od četke sa dlakom. Treba iseći traku od sunđera (širinu odrediti prema potrebi) i nalepiti na tanku letvu. Ovakvom četkom moći ćemo uz pomoć lenjira izvlačiti ravnomerne linije.
 
Četke za izvlačenje linija koriste se za pravljenje završnih linija od 0,5-3 cm i imaju dugu dršku (slika 2).
 
četke za izvlačenje linija
SLIKA 2
 
Za izvlačenje linija možemo i sami napraviti četku. Za to nam treba jedna plastična flašica (za med, dezodorans i sl.) U otvor bočice treba postaviti traku od sunđera ili filca isečenu tako da su dimenzije preseka 8 x 8 cm i dužine 3 cm. Dve trećine dužine trake treba da su u bočici, a oko 1/2 cm treba da viri iz flašice. Prethodno napunjenu flašicu žitkom bojom treba držati u vodoravnom položaju i blago pritisnuti, tako će boja stalno izlaziti. 
 
Špahtla (lopatica) je jedna trouglasta čelična ploča sa drškom. Za farbarske radove najviše odgovara savitljiva, elastična špahtla širine 8-12 cm. Pogodna je za skidanje stare boje, za nanošenje gipsa i sl.
 
Grebač (rašetka) se koristi za skidanje farbe, kreča i sl. sačinjen je od obrušene i savijene široke čelične trake.
 
Za farbarsko–molerske radove koriste se još i skele koje treba da su visoke oko 1 m. Kod skela treba paziti na to, naročito ako su postavljene jedna na drugu (produžene), da budu čvrsto postavljene. Za one koji ređe koriste dvokrilne lestvice, preporučljivo je da lestvice opreme takvim dodacima, koji obezbeđuju komotniji i bezbedniji rad.
 
Često se koriste i obične lestve, naročito za radove u stanu i za ostale kućne poslove. Rad na ovim lestvama je vrlo neugodan i zamoran, a često i opasan, i zato je preporučljivo izraditi za ove lestve dopunske sigurnosne elemente. Prilikom čišćenja prozora, špahtlovanja, treba paziti da krajevi lestvi ne razbiju prozor. Najbolja је preventiva za ovo da se na krajeve lestvi pričvrste letve nešto duže od širine prozora.
 
Četke od gume i vazduha
 
U savremenoj tehnologiji farbanja gube značaj konvencionalni materijal i alati. Tako se umesto konvencionalno molersko-farbarske četke koriste valjci za šare. Valjci se izrađuju od gume i pomoću rezervoara automatski nadoknađuju boju koja se nanosi na zid.
 
Za rad sa valjcima, naročito za tačno vertikalno povlačenje, potrebno je određeno iskustvo, naročito onda ako je prostorija visoka pa povlačenje treba započeti sa visokih lestvi u ispruženom položaju, pa sve do donjeg završnog položaja. Preporučljivo je rad početi pored neke >>vođice<< (vrata, ćošak i sl.) i onda ostali vertikalni radovi imaju svoju >>vodilju<<.
 
Dobro isprani valjak posle završetka rada treba držati u nekom duguljastom sudu, koji je napunjen glicerinom. Za malanje površina bez šara najbolje je koristiti tzv. >>teddy-valjak<< od veštačke materije sa dlakama. Ovaj valjak nema rezervoar niti pomoćni valjak za nanošenje farbe. Punjenje valjka biće najjednostavnije ako se boja sipa u jednu staru, ali potpuno čistu lopatu za smeće i natopi valjanjem. 
 
valjak
 
Špric pištolj se vrlo retko koristi na principu »uradi sam«, jer je uređaj dosta skup, a zahteva i određenu stručnost. Mogu se nabaviti i nitro-lakovi u obliku aerosolnih sprejeva u bočicama od 16 dkg. Na sličan način su već pakovane i srebrne boje za peći, akrilni lakovi i lakovi za zaštitu metala. Za bojenje sprejevima postoje nekoliko jednostavnih, ali vrlo važnih pravila. Flašice pre upotrebe treba držati na temperaturi od 18-20°C i pre upotrebe dobro promućkati. Na ovaj način ćemo tekućinu homogenizirati i rasprskivanje će biti bolje. Prilikom prskanja udaljenost između otvora za prskanje i površine predmeta treba da bude 25-30 cm. Vertikalne površine treba po mogućstvu tako prskati da se flašica pomera horizontalno i to paralelno sa površinom predmeta, jer će debljina premaza samo u ovom slučaju biti ravnomerna. Na početku prskanja uvek izlazi veća količina tekućine te je preporučljivo uzeti neku deblju hartiju i na njoj započeti prskanje a posle toga nastaviti prskanjem površine koju želimo farbati. Premaz nanošen lučnim pokretima neće biti ravnomeran, na sredini će biti deblji, a na krajevima tanji (sl. 3).
 
bojenje sprejevima
SLIKA 3
 
Ne sme se flašica previše nagnuti ni onda kada se farbaju horizontalne površine, naročito ne onda kada već jedva ima boje u flašici. Pravac prskanja treba dosledno održati i operaciju vršiti brzim pokretima tamo-amo, nanoseći pri tom vrlo tanak sloj na površinu i u slučaju potrebe ukupnu potrebnu debljinu premaza naneti u više slojeva. Sušenje između dva sloja treba da je najmanje 5 minuta. U naizgled praznim flašama obično još ima tekućine što ćemo moći iskoristiti ako flašicu okrenemo za 180° oko uzdužne ose. Posle okretanja flašice, treba raspršivač ponovo podesiti (i glavu zaokrenuti). Ako je već malo boje u flašici, neobično je važno da se boja promućka, jer će (od slegnute boje) ton površine biti različit.
 
Flašice sadrže obično 16 dkg nitro-boje što je dovoljno za farbanje oko 2,5 m2 površine. Za potpuno sušenje površine potrebno je 12 sati. Posle upotrebe raspršivač treba dobro očistiti i to tako što se flašica okrene da raspršivač bude na dole i istovremeno pritiskati glavu raspršivača sve dok se u snopu primećuje boja. U ovom slučaju kraj dovodne cevčice je iznad nivoa tekućine, a čišćenje se vrši pomoću gasa. Pazimo da ne upotrebimo previše gasa na čišćenje, tj. ako primetimo da izlazi samo gas, treba prestati sa pritiskivanjem glave raspršivača. Okolinu raspršivača treba očistiti vatom, natopljenom u razređivaču.
 
Ako kuglica u flaši ne reaguje na potrese, tj. ne klokoće, boja je zgusnuta u flašici. Ovakvu boju, tj. flašicu ne treba kupiti!
 
Prazne flašice (pa naravno i napunjene) su otrovne, zapaljive i eksplozivne, te se ne smeju otvarati ili bacati u vatru!

Blog Kategorije