Univerzalne mašine

Univerzalne mašine

 Na kombinovanoj mašini mogu se raditi istovremeno nakoliko faza rada, obavljajući različite tehnološke operacije. Mašine mogu raditi objedinjujući u sebi funkcije blanjalice, bušilice, pile i glodalice ili tračne pile, blanjalice, kružne testere (cirkulara) glodalice i bušilice.

Kombinovana mašina marke DH-21 ima sldeće tehničke karakteristike:

 • Najveća širina blanjanja 285 mm
 • Prečnik bušenja 30 mm
 • Dubina bušenja 130 mm
 • Prečnik kružne testere 250 mm
 • Najveća širina glodanja 80 mm
 • Dubina glodanja do 30 mm
 • Brzina pomaka 9 i 14 m/min
 • Prečnik obrtne glave s noževima blanjalice 120 mm
 • Broj obrta glave s noževima 2200 ob/min
 • Snaga elektromotora 6kW

20190928 083320

Slika 1:  Univerzalna mašina UN

Kombinovana mašina lakog tipa marke KS-2 sastoji se od obične glave sa noževima za balnjanje, sa širino blanjanja 200 mm, kružne testere (cirkulara) kojom se mogu rezati daske i gredice debljine do 0 mm i trakaste testere sa prečnikom točkova preko kojih ide list trakaste testere - 350 mm. Snaga elektromotora ovog struga je 1,6 kW.

Naročitu pažnju dobijala je UN mašina (sl. 1). Ona ima suport koji se može obrtati pod svim uglovima i elektromotor na čiju se osovinu mogu učvrstiti bilo koji režući alati (kružna testera, različita glodala, brusne ploče i dr.) i sa njima, obavljati rezanje, blanjanje, glodanje, bušenje, izrezivanje pera i žljebova, lastinog repa i dr.,ukupno 30 različitih operacija (sl. 2).

20190928 083922 1

Slika 2: Vrste obrade mašine UN

Mašina UN ima sledeće tehničke karakteristike:

 • Najveća debljina materijala koji se razrezuje 100 mm
 • Najveća širina daske 500 mm
 • Najveći prečnik kružne testere 400 mm
 • Obrtni ugao elektromotora oko horizontalne ose 360o
 • Obrtni ugao obrtne konzole 360o
 • Najveće dizanje - hod obrtne konzole 450 mm
 • Hod suporta 700 mm
 • Snaga elektromotora 3,2 kW
 • Broj obrta elektromotora u minutu 3000
 • Težina struga 350 kg

Srodni članci

Mane drveta

Mane drveta

Težina i vlažnost drveta

Težina i vlažnost drveta