šarke

Šarke, nekoliko spretnih zahvata prilikom obavljanja radova

Šarke

 
Drveni delovi koji nisu čvrsto vezani jedan za drugi, već se moraju zakretati jedan u odnosu na drugi, ne mogu se pričvrstiti drvenim elementima, već se za to upotrebljavaju metalne šarke. Postoji veliki izbor šarki i nlje svejedno koje ćemo upotrebiti kod vrata, prozora, nameštaja, lestvi. Zato ćemo vas sada upoznati sa najviše upotrebljavanim tipovima šarki.
 
Prvo ćemo vas upoznati sa načinom pričvršćivanja šarki, zatim sa mogućnostima otvaranja (slika 2), pa sa nekoliko modifikovanih oblika šarki (slika 1).
 
modifikovani oblici šarki
SLIKA 1
 
Šarke za kuhinjski ormar izrađuju se od čelika ili livenog aluminijuma. Upotrebljavaju se, uglavnom, za starije tipove kuhinjskih ormana, imaju četvrtasta ili zaobljena krilca. Pričvršćuju se zavrtnjima za drvo sa upuštenom glavom.
 
Šarke za hladnjake presuju se ili liju iz mesinga. Spoljna obrada je glačana ili niklovana. Dimenzije šarki su 72x80 mm. Upotrebljavaju se kod starijih tipova hladnjaka hlađenih ledom čija su vrata prilično teška. Šarke za poklopac WC-šolje (jednostruke). Izrađene od čelika presovanjem zaštićene od korozije bakarnim slojem, ili od livenog aluminijuma ili plastične mase.
 
Šarke za poklopac WC-šolje (dvostruke). Materijal i način izrade je identičan kao kod jednostrukih šarki s razlikom što sa jedne strane imaju dvostruka krilca. Za pričvršćenje šarki u oba slučaja preporučuje se upotreba nerđajućih zavrtnjeva, da kapajuća voda ne bi izazvala rđanje.
 
Dugačke šarke sa podupiračima na ivicama. Oba dela šarki se izrađuju od čelika. Dužina krilca je 30-100 cm. lmaju višestruku primenu: za pričvršćenje vrata garaža, štala, kapija itd.
 
Prave rastavne šarke izrađuju se od sjajnog poliranog materijala veličine 40 ili 50 mm. Postoje leve i desne. Upotrebljavaju se za pričvršćivanje vrata politiranog nameštaja.
 
Savijene rastavne šarke. Materijal za izradu je isti kao i kod pravih šarki samo što su krila savijena. Upotrebljavaju se za pričvršćivanje vrata politiranog, lakiranog nameštaja i nameštaja prevučenog poliesterskim smolama. Vrata se bez vađenja zavrtnjeva mogu skidati.
 
Šarke za katanac. Zovu se još i sigurnosne kopče za katanac ili reza za katanac sa delom za »uvlačenje« ušice katanca. Izrađuju se sa lakiranom, pocinkovanom i bruniranom površinom. Dužina krilca je 100-160 mm. Upotreba je poznata: služi kao zatvarač sanduka, podrumskih vrata, čardaka itd.
 
Šarke za dvostruke merdevine. Izrađuju se od čvrstog materijala zbog velikih sila koje se pojavljuju pri upotrebi. Dobijaju se po brojevima 1, 2, i 3 ili dužini 200, 230 i 260 mm.
 
Nerazdvojive šarke. Presuju se od hladno valjanog sjajnog materijala. Površinska zaštita se izvodi u vidu niklovanja, pobakrivanja ili poliranja. Dužina šarki je 25 ili 30 mm. Upotrebljavaju se za pričvršćivanje vrata nameštaja, koja se ne otvaraju više od 90° i ne skidaju.
 
Šarnirne šarke (za nameštaj). Izrađuju se od čelika sa niklovanom, poliranom ili bruniranom površinom. Najviše se upotrebljavaju za pričvršćivanje vrata nameštaja. Pričvršćuju se pomoću zavrtnjeva za drvo sa upuštenom glavom. Dimenzije šarki su 40x40, 45x45 i 80x80 mm.
 
Šarnirne šarke izrađuju se u različitim oblicima od valjanog čeličnog lima. Pored široke, dugačke, uske, jedanput ili dvaput presavijene varijante tu spadaju i klavirske šarke koje idu i do dužine od 2 m.
 
Orašaste šarke za nameštaj izrađuju se od sjajnog metala sa poliranom obradom. Šarke su sa osovinicom. Postoji leva i desna. Visina šarki (bez ispupčenja) je 40, 50, i 60 mm.
Namenjene su prvenstveno za pričvršćivanje težih vrata kod nameštaja.
 
Upuštene orašaste šarke za prozore. Krila ovih šarki se izrađuju od čeličnog lima, a osovinica od čelika. Sastavljene su iz dva dela: donjeg sa osovinicom i gornjeg sa čašicom. Šarke su leve ako krilce stoji ulevo i kada je osovinica okrenuta naviše, u protivnom su desne. Krilce na kojoj je pričvršćena osovinica upušta se u okvir a sa čašicom u prozorsko krilo. Visina krilca je 6, 7, 8 i 10 cm.
 
Upuštene orašaste šarke za vrata. Osnovni podaci su isti kao i kod šarki za prozore. Služe za pričvršćivanje vrata. Osnovne mere su 8, 9, 10 i 12 cm.
 
Šarke za kutije izrađuju se od pljosnatog čelika sa poluokruglim krajevima krilaca. Dužina im je 160, 200, 250 i 300 mm. Upotrebljavaju se za pričvršćivanje vrata od kutija, sanduka itd.
 
Šarke sa duplom osovinicom. Služe za površine koje se otvaraju za 180° (np. sto, poklopac šivaće mašine itd.). Izrađuju se u livenoj i presovanoj varijanti. Imaju obično tri otvora za pričvršćivanje. Kada se poklopac šivaće mašine otvori šarke drže čvrsto otvorenu stranu mašine za 180° od prvobitnog položaja.
 
Sada ste već u mogućnosti da sa malo pažnje odaberete iz mnoštva eksera, spojeva, šarki (slika 2) i zavrtnjeva za drvo, najpogodnije za ostvarivanje vaših ciljeva, ili da prepoznate i uporedite nešto sa viđenim elementima na slikama ili u opisu.
 
pričvršćivanje i otvaranje šarki
SLIKA 2
 
Za završetak ovog poglavlja prikazaćemo vam još nekoliko pomoćnih operacija u obradi drveta.
 

Nekoliko spretnih zahvata

 
U nedostatku potrebnog alata pomoći će vam nekoliko spretnih zahvata u obavljanju radova.
 
Često se javlja problem skidanja i nameštanja prozorskih krila i vrata. Ako ispod vrata u sredinu krila postavimo zašiljenu letvu, a ispod letve 2-3 cm visoku drugu letvu, pritiskom noge na zašiljenu letvu-polugu lako možemo da skinemo krilo od vrata. Istovremeno obe ruke su nam slobodne za prihvatanje ili nameštanje vrata na šarke (slika 3).
 
skidanje i nameštanje vrata
SLIKA 3
 
Stolovi i stolice u sopstvenoj izradi obično nemaju iste dužine nogu pa se klate. Vrlo je teško odmah napraviti iste dužine nogu, ali greška se brzo može ispraviti pomoću drvene kockice koju ćemo upotrebiti kao merno sredstvo. Pomerimo sto, odnosno stolicu tako da stoji na tri noge a kraća noga neka visi u vazduhu. (Prekontrolišimo da li je površina nameštaja vodoravna, da se ne bi desilo da je suprotna noga od kraće u vazduhu). Pretpostavimo da je pod potpuno ravan! Postavimo sada malu drvenu kocku pored kraće noge i obeležimo na njoj visinu noge od poda. Ovu meru, zatim, nanesemo na ostale tri noge i odrežemo ih pored nanete oznake.
 
Isto možemo uraditi i pomoću drvenog klina, čiji je ugao između 4 i 8°. Gurnemo klin ispod kraće noge dok sto ne postane stabilan. Obeležimo sada visinu između poda i nogu na klinu. Prenesemo ovu meru na ostale noge i odsečemo ih prema nanetoj oznaci (slika 4, gornji deo).
 
regulisanje dužine nogu kod stolova i stolica
SLIKA 4
 
Kod slepljivanja okvira možemo se koristiti drvenim stegama. To su komadi drveta otprilike 4x10x8 cm čije su duže ivice urezane pod uglom od 88°, dubine 8 cm, a suprotna strana užlebljena. (Nije prav ugao, jer tada ivice useka ne bi nalegale i stezale ivice okvira). Postavimo na sve četiri ivice okvira po jednu stegu pa povežimo sve jednim čvrstim kanapom. Postavimo između vlakana kanapa sa dve strane komad letve i uvrtanjem kanapa stegnimo okvir kao što je to slučaj i kod stolarske testere (slika 4, donji deo).
 
 
 

Srodni članci